Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

 

Dyżurujący lekarz udziela porad:
⦁    w warunkach ambulatoryjnych,
⦁    w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
⦁    telefonicznie.

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
⦁    nagłego zachorowania;
⦁    nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
⦁    gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.


Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

⦁    Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Płock ul. T. Kościuszki 28 
tel. 24 364 51 61

⦁    Wojewódzki Szpital Zespolony 
      Płock ul. Medyczna19
      tel. 24 366 44 18

⦁    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej , Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
Wyszogród ul. Płocka 29A 
tel. 24 231 22 23


W przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego należy dzwonić pod numer 999 lub 112
 

SKARGI I WNIOSKI

 

Skargi i wnioski dotyczące  udzielania świadczeń w zakresie sposobu leczenia i pielęgnowania rozpatruje Bożena Matyja Rybczyńska

 

Skargi wnioski mogą być złożone:
⦁    na adres korespondencyjny 09-402 Płock,  ul. Zapłotek 30
⦁    na adres e-meil info@salusprzychodnia.pl
⦁    osobiście w NZOZ SALUS 09-402 Płock,  ul. Zapłotek 30

 

W przypadku naruszenia prawa do ochrony zdrowia skargę w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej można złożyć do: 

 

Biuro Rzecznika Prawa Pacjenta (adres: 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46,
kancelaria@rpp.gov.pl, Tel. 800190590)

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki (adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8,
kancelaria@nfz-warszawa.pl, Tel. 22 582 84 02)

 

Delegatura W Płocku (adres: 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c, Tel. 24 352 90 00)

 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Okręgowa Izba Lekarska w Płocku (adres: 09-402 Płock,
ul. Kościuszki 8, biuro@ollplock.pl, Tel. 24 262 64 24)

 

Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych – Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych Regionu Płockiego (adres: 09-402 Płock, ul. Plac Dąrowskiego 1, biuro@olpip.pl,
Tel. 24 264 48 3
 

PRAWA PACJENTA


⦁    Prawo do świadczeń zdrowotnych 
⦁    Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia
⦁    Prawo do tajemnicy informacji z Tobą związanych
⦁    Prawo do wyrażenia zgody lub jej odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych
⦁    Prawo do poszanowania intymności i godności
⦁    Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej 
⦁    Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza 
⦁    Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
⦁    Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
⦁    Prawo do opieki duszpasterskiej 
⦁    Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa
Sekretariat: tel.: (22) 532 - 82 - 50 fax.: (22) 532 - 82 - 30 sekretariat@bpp.gov.pl
Przyjęcia interesantów w Biurze Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

 

UPRAWNIENIA SZCZEGÓLNE
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

przychodnia Salus Płock, przychodnia Salus w Płocku

600-323-332

przychodnia Salus Płock, przychodnia Salus w Płocku
Logo przychodnia Salus Płock, przychodnia Salus w Płocku

24 264-84-90

Płock, Zapłotek 30

przychodnia Salus Płock, przychodnia Salus w Płocku
przychodnia Salus Płock, przychodnia Salus w Płocku
Logo przychodnia Salus Płock, przychodnia Salus w Płocku

Godziny otwarcia oraz kontakt

        Przychodnia Płock

 

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

 

Niedziela i Święta

Nieczynne

 

Blog

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

Poniedziałek - Piątek

18:00 - 08:00 dnia następnego

 

Całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy

Kontakt

 

Telefon: 24 264-84-90

Kom. : 600-323-332

Email: info@salusprzychodnia.pl

 

Płock, Zapłotek 30

Strona stworzona przez multisub.pl

Dla pacjenta